Kontaktuppgifter

Helpdesk tjänster 24/7

Ni kan skicka alla felanmälningar samt tjänsteförfrågningar till följande adress:

Caverion Suomi Oy
0800 157 777
kiinteistohelp(at)caverion.com

Hyresärenden

Ilari Joensivu
ilari.joensivu@samla.fi
045 861 3088

Tapio Lyytinen
tapio.lyytinen@samla.fi
050 401 1954

Ägare

Sedan den 1 juli 2016 ägs fastigheten av en fastighetsfond vid namn Samla Toimitilat Ky, som förvaltas av Samla Capital Oy.

Samla Toimitilat Ky
Tapio Lyytinen
050 401 1954
tapio.lyytinen@samla.fi

Samla Capital Oy
Kauppakatu 18 C 26
40100 Jyväskylä
www.samlacapital.fi